Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Vựa hoa Hồ Thị Kỷ: Cho hoa Ho Thi Ky - P.1 - Q.10 - Tp.HCM
Địa chỉ Shop: 107 Hồ Thị Kỷ - P.1 - Q.10 - Tp.HCM.
Điện thoại:
(08) 3833 6593
Fax:
(08) 3938 1476
Mobile:
0909 509 599 - 0903 39 55 00

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác